Therapie

Therapie bij Bewust Psycholoog Amsterdam

Met een doorverwijzing van je huisarts kan je bij Bewust Psycholoog Amsterdam terecht voor therapie vergoed vanuit de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Omdat een goede klik tussen ons belangrijk is bied ik kosteloos en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan zodat je kan onderzoeken of mijn werkwijze en aanbod bij je past. Wanneer je besluit om door te gaan wordt er een intakegesprek ingepland. Tijdens het intake gesprek worden je problemen en klachten en de factoren die de klachten in stand houden in kaart gebracht. Vervolgens worden de doelstellingen geformuleerd waaraan je wilt werken.

Werkwijze

Mijn manier van werken is gericht op het bereiken van inzicht in patronen die niet helpend zijn bij het bereiken van je doelen. Om de inzichten echt tot leven te brengen worden hier opdrachten aan gekoppeld waar je in je dagelijks leven mee aan de slag gaat. Je ontwikkelt steeds meer vaardigheden om dingen anders aan te pakken of vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierdoor ervaar je meer regie over je leven en zullen je klachten afnemen.

Mijn houding kan omschreven worden als warm, empathisch, betrokken, confronterend en verhelderend. De gesprekken zijn resultaatgericht in die zin dat het niet enkel gaat om het verkrijgen van inzichten, maar om het bereiken van de gewenste veranderingen in je leven. We evalueren regelmatig of we op de goede weg zijn en wat ik anders kan doen als psycholoog om beter bij jou aan te sluiten en de gesprekken nog nuttiger voor je te maken.

Vaak zijn mensen geneigd om te denken dat ze hun problemen zelf moeten kunnen oplossen of dat de klachten niet ernstig genoeg zijn om een psycholoog in te schakelen. Wanneer je klachten je dagelijks leven op een negatieve manier beïnvloeden is begeleiding van een psycholoog aan te raden.

 Info behandeltarieven

Ik werk samen met de volgende instellingen 1nP, SpecialistenNet en Psycholoog Nederland. Informatie over behandeltarieven is te vinden op hun websites:

 http://www.1np.nl  http://www.psycholoognederland.org

http://www.specialistennet.com

Wachtlijst

Momenteel neem ik geen nieuwe cliënten aan.

(update 28/2/2018)